We're truly sorry, but this video is currently unavailable in your region.

Thank you for your understanding.

יובל המפולפל

פרק 5 | יובל המבולבל - המופע המבולבל של יובל

יובל מחליט להעלות מופע סיבוב צלחות על מקל. האימונים קשים ומשעממים. טוטו הרקדנית מלמדת את יובל שאפשר להוסיף פלפל לאימון בעזרת הדמיון.

צפו בתכנים נוספים
גנרל בונז’ור, מאחוריך!
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 1 | 4 עונה
צבע טרי
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 2 | 4 עונה
תחרות משיכת החבל
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 3 | 4 עונה
נהפוכו
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 1 | 3 עונה
מרעידון
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 4 | 3 עונה
גלימת הפלא
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 5 | 3 עונה
מצחיקומט
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 1 | 2 עונה
מקפיאומט
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 2 | 2 עונה
זמר קול
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 7 | 2 עונה
הכירו את מר עגבניה
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 1 | 1 עונה
רובוטרון
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 2 | 1 עונה
אחורתרון
יובל המבולבל - מר עגבניה פרק 3 | 1 עונה
אבקת הפיות של פיטר פן
העולם המטורף של דוד חיים פרק 5 | 2 עונה
אפון הפלא של ג’ק
העולם המטורף של דוד חיים פרק 10 | 2 עונה
דבש לבאלו הדוב
העולם המטורף של דוד חיים פרק 3 | 2 עונה
האפון האבוד של הנסיכה
העולם המטורף של דוד חיים פרק 2 | 1 עונה

פרקים נוספים

לעמוד הסדרה
מחבת

מחבת

פרק 1 | השכונה של הופ! ישר למצלמה - יובל וביפ ביפ - יובל וביפ ביפ
המעשה הטוב של יובל המבולבל

המעשה הטוב של יובל המבולבל

פרק 1 | יובל המבולבל
הכירו את הדמויות

הכירו את הדמויות

פרק 1 | המופע המבולבל של יובל
אבא של יובל

אבא של יובל

פרק 2 | יובל המבולבל
מטריה

מטריה

פרק 2 | השכונה של הופ! ישר למצלמה - יובל וביפ ביפ - יובל וביפ ביפ