מטוסי על

הרפתקאותיהם של ג'ט ומטוסי העל שמעבירים משלוחים לילדים ברחבי העולם. יחד הם מתגברים על שלל אתגרים בעזרת הכישורים הייחודיים של כל אחד ואחד מהם ומגלים ערים חדשות ומגוון שפות ותרבויות.