מסיבת האותיות של הופ! עם דוד חיים ודודידו

דוד חיים ודודידו צריכים לגלות- על איזו אות חלם מר חטף פתח? השניים נעזרים ברמזים שבחבילה כדי לגלות את הפתרון.