עכברינה

מעשה בחברות בלתי רגילה בין עכברינה, אבירה חמת מזג אך אדירה, וחברתה דרקונה, הסלחנית והעדינה. בכל פרק, מגולל סיפור נועז על שתי החברות הגיבורות בעולם של ימי הביניים.