שפת הסימנים

פרקים מהסדרות אהובות של הופ! בליווי שפת הסימנים. צפו במולי וצומי, השכונה של הופ!, יובל
המבולבל, מיכל הקטנה, טובי דובי ועוד.