תכנית האירוח של אלמו

אלמו ומוישה אופניק בתוכנית האירוח הכי מצחיקה ופרוותית על המסך. בכל פרק הם פוגשים אורח מוכר.