הכל טוב!

במהדורת החדשות הכל טוב, באמת הכל טוב עד שמתחילות הבעיות.